+36 30 996 6303; +36 30 269 9782 info@leminasecret.hu
 1. Szolgáltató
A Webáruház teljes elnevezése:   LeminaSecret Webáruház Rövidített elnevezése:                   LeminaSecret Szolgáltató neve:                           SzeSza Bt. Ügyvezető:                                     Szekrényes Zoltán Adószáma:                                     20201076-2-43 Székhely és számlázási cím:        1112 Budapest, Dayka Gábor utca 54. Szállítási cím:                                1112 Budapest, Dayka Gábor utca 54 Bankszámla szám:                        Budapest Bank 10100833-56740100-01000004 E-mail cím:                                     hello@leminasecret.hu Telefon:                                          +36 30 996 6303 A Webáruház elérhetősége:          www.leminasecret.hu A tárhely-szolgáltató neve:            TeVeComp 2009 Kft. A tárhely-szolgáltató címe:            1039 Árpád utca 44. A tárhely-szolgáltató email címe:    info@tevecomp.hu A tárhely-szolgáltató weboldala:     www.tevecomp.hu
 1. Vásárlási feltételek

A LeminaSecret Webáruház a SzeSza Bt. (továbbiakban Eladó, Szolgáltató) által üzemeltetett online Webáruház. A Webáruházon keresztül történő rendelésleadással az ÁSZF-ben (továbbiakban Szabályzat) leírtak szerint vásárlási szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

Vásárló az, aki a fent megnevezett Szolgáltatótól, annak webáruházán feltüntetett termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A Vásárló megrendelése a Webáruház oldalán megjelölt módon és feltételek szerint adható le.

A LeminaSecret online webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló elfogadja a Webáruház mindenkori Általános Szerződési Feltételeit. A megrendelés véglegesítése (a „Megrendelem” gombra való kattintással) egyben az ÁSZF elfogadását jelenti.

A LeminaSecret Webáruház használható regisztrációval és regisztráció nélkül is. A www.leminasecret.hu Webáruházon történő termék megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés visszaigazolása, illetve a mindenkori ÁSZF rendelkezései is irányadóak. A szerződés határozatlan időtartamú, azonban a Felek közös megegyezéssel, vagy bármelyik Fél elállása vagy felmondása folytán megszüntethető a hatályos polgári törvénykönyv alapján. A szerződés nyelve magyar.

A megrendelés leadása a LeminaSecret Webáruházon keresztül online lehetséges. Egyedi esetben a Vásárló megrendelését email formájában is leadhatja a hello@leminasecret.hu email címen. Az ilyen típusú e-mail elküldése esetén a Vásárló a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. A megrendelés befogadása és teljesítése csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a Vásárló hiánytalanul kitölti a vásárláshoz szükséges adatokat. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlási folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési és személyes adatok, egyéb információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség minden esetben a Vásárlót terheli. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre.

A Vásárló az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a vásárlás időpontjában feltüntetett áron megvenni és átvenni. Amennyiben a terméket a Vásárló nem veszi át, úgy a LeminaSecret Webáruház jogosult a Vásárló felhasználói hozzáférését korlátozni, speciális esetben felfüggeszteni.

LeminaSecret Webáruház a képhibákból, képeltérésekből, a termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, illetve a programhibákból eredő károkért nem vállal felelősséget. Szükség esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 1. A vásárlás menete

A LeminaSecret Webáruház lehetőséget biztosít Vásárlóinak, hogy többféle kategorizálás segítéségével megtalálják az általuk keresett ideális terméke(ke)t. Az oldalon rendelhető termékek különböző kategóriákba és alkategóriákba osztva találhatóak meg a könnyebb vásárlás érdekében. Ezt a funkciót tölti be a termékszűrő is, amely a weboldal részét képezi, mellyel Vásárlóink azonnal és könnyen rákereshetnek a konkrét termék(ek)re.

A keresés után a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani, illetve megrendelni a teméke(ke)t a Webáruházból. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb termékleírását. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gombra kattintva a virtuális kosarába helyezheti. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, egységárát, valamint a számla végösszegét és a szállítás esedékes költségét. A megvásárolni kívánt áru mennyiségét itt még lehet növelni vagy csökkenteni, törölhetőek a termékek a kosárból, leellenőrizhetjük rendelésünk helyességét, illetve folytatható a böngészés is. A Kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Ha a Vásárló mindent rendben talál a termékek árával, mennyiségével és a végösszeggel kapcsolatosan, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva továbbléphet. A megrendelés véglegesítése után a Vásárló automatikus emailt kap a vásárlás befejezéséről.

A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, melynek célja, hogy a Vásárló azonnali információt kapjon megrendelésének sikerességéről. A kézbesített megrendelések minden esetben tartalmazzák az ahhoz kapcsolódó számlát nyomtatott vagy elektronikus (pdf) formában.

A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikus úton is kibocsáthassa és továbbíthassa a Vásárló részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (“ÁFA törvény”) 259. § 5. pontjában, illetve 175. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A szolgáltató az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről és eredetisége hitelességének biztosításáról az ÁFA törvény 175. §-ában előírtak szerint gondoskodik. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval előzetesen írásban adatcsere rendszer (EDI) alkalmazásáról és használatáról állapodik meg, az elektronikus számla kiállítása és továbbítása az ÁFA törvény 175. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatcsere rendszerben (EDI) is történhet.

A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig a Szolgáltató által megadott email címen lehetséges. A Szolgáltató visszaigazolásának megérkezését követően a megrendelés törlésére nincs lehetőség. Bizonyos termékek iránti fokozott érdeklődés miatt azonban előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Kapcsolódó jogszabályok

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a Webáruház bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. A termékek ára

A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben a bruttó árakat (27% Áfával növelt) tartalmazzák, melyek visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt egyedi esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévő státuszban szerepelnek, hogy valójában a vásárlás pillanatában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért Webáruházunk nem vállal felelősséget, azonban a hiba felismerését követően azonnal tájékoztatja a Vásárlót.

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató él az árváltoztatás jogával, emailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött.

A termékek ára a kiszállítási díjat nem tartalmazza. A Szállítással kapcsolatos díjakat a Webáruház külön tünteti fel a termék- és főoldalon, ez termékenként eltérő lehet.

 1. Fizetés és szállítás

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges – előre feltüntetett – járulékos költségeket a Vásárló előzetes banki utalással, internetes bankkártyás fizetéssel (Barion), illetve a futárnak készpénzes és bankkártyás fizetéssel (utánvét) teljesítheti. Az utánvét összegét a Vásárló a csomagot átadó futárnak fizeti ki, amely összeg tartalmazza az termék(ek) árának összegét és a szállítás költségét.

A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal történik, a vásárló által megadott címre. A szállítást abban az esetben kezdjük meg (banki utalás és internetes bankkártyás fizetés esetében), ha a vételárat a Szolgáltató bankszámlájára már jóváírták. Banki átutalás esetén a megrendelést kizárólag a vételár beérkezését követően igazoljuk vissza, a visszaélések elkerülése érdekében. A visszaigazolás haladéktalanul megküldésre kerül, amennyiben a Vásárló az átutalás igazolását emailben megküldi a Szolgáltató részére. Az átutalási igazolás megküldése tehát lehetővé teszi az vásárlás gyorsítását. A Szolgáltató a Vásárló által választott fizetési mód igénybevételéért díjat számíthat fel az általa viselt költségig.

A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A Webáruházban feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben a várható szállítási időt jelenti. A kiszállítás tényleges időpontja szerződéses partnereinktől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem tud vállalni.

A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg – a Vásárlót terhelik. A másodszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra vonatkozó teljesítések nem állnak fent, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 1. Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 1. A Vásárló elállási joga

A Webáruház Vásárlóit megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerinti elállási jog, mely szerint a Vásárló 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállási jogot a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül lehet gyakorolni a kereskedőnél. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló, vagy a Vásárló által meghatalmazott, fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre (postai úton vagy elektronikus úton):

SzeSza Bt. 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 54 Tel.: +36-30 996-6303 E-mail: hello@leminasecret.hu

Ha a Vásárló eláll a vásárlástól haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük a Vásárló által a Vásárláskor teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a csomagolási díjat és a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló máshogy nem dönt. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a Vásárlót.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a Szolgáltató vissza nem kapja a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy visszaküldte azt. A kettő közül mindig a korábbi időpont kerül figyelembe vételre.

A Vásárló köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő akkor minősül betartottnak, ha a 14 naptári napos határidő letelte előtt visszakapjuk a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, melyet már nem térítünk vissza (45/2014. kormányrendelet 11 § (1) bekezdés j) pont és 27. § aa) pont).

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A terméket kizárólag eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotban veszi vissza a Webáruház. A Vásárló kizárólag olyan terméket küldhet vissza, amelyet csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használt. Mivel ehhez szükségeltetik a csomagolás felbontása, ezért annak felbontása nem vezet a Vásárló elállási jogának elvesztéséhez, kivéve zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, élelmiszernek minősülő termékek, hang-, illetve képfelvétel, számítógépes szoftver, stb. esetén. Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett, amennyiben a termék állapotának romlását, tönkremenését, visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről a felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, akkor a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Amennyiben a Vásárló él az elállási jogával, Webáruházunk haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Vásárlót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga:
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítését követően, abban az esetben, ha a cég a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti
 • Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ, s amely ár vagy díj az Eladó vagy a Webáruház által nem befolyásolható.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.
 • Olyan termék esetében, amely romlandó, vagy minőségét rövid ideig őrzi meg.
 • Olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel.
 • Olyan alkoholtartalmú italok esetében, amelynek tényleges értéke az Eladó és a Webáruház által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót, sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, amely esetben a Vásárló által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészen felül a kínált szolgáltatásokra vagy termékekre is kiterjed.
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele esetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap esetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével a szállásnyújtásra irányuló szerződés, a fuvarozás, a személygépjármű-kölcsönzés, az étkeztetés vagy a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetében, ha az Eladó vagy a Webáruház a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 • Olyan termék esetében, amely természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.
Bővebb információkat olvashat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
 1. A Webáruház szerzői joga

A LeminaSecret Webáruház oldalának teljes tartalma (úgy, mint szövegek, leírások, tájékoztatók, termékismertetők, saját és termékfotók stb.), illetve a Webáruház e-mailjeiben kiküldött tartalmak (hírlevelek, rendelés visszaigazolások) szerzői joga – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra használni, ezeket átdolgozni, másolni, árulni, valamint továbbadni.

A www.leminasecret.hu oldalának tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése és e szerződés megszegése azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek (jelen ÁSZF megsértésének) minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

 1. Adatvédelem és adatok kezelése

A LeminaSecret Webáruház (www.leminasecret.hu) kiemelten kezeli a felhasználók személyes adatainak védelmét és azok megbízható kezelését. A leminasecret.hu a vásárlók adatait kizárólag a megrendelés nyilvántartása és teljesítése, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél kézbesítése érdekében rögzíti és azokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli. A Vásárlók személyes adatait nem adja át harmadik fél számára; különösképpen nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak megrendelés ill. szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl. szállítást végző futárszolgálat részére). Ilyen esetekben a partnereinkkel szemben alapvető elvárás, hogy az adatokat bizalmasan, a törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelően kezeljék. Webáruházunk természetesen fenntartja a jogot arra, hogy az Ön adatait bármikor részben vagy teljes egészében töröljük. Az ilyen kéréseket késlekedés nélkül végrehajtjuk.

További információkat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkban olvashat.
 1. Panasz kezelése, reklamáció

Panaszával, reklamációjával a LeminaSecret Webáruházat bármely kapcsolattartási címén, telefonszámán, elektronikus levelezési címén megkeresheti:

LeminaSecret Webáruház Levelezési cím: 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 54. Telefonos ügyfélszolgálat (Munkanapokon 8:00-16:00 óra között): +36-30 996-6303 E-mail: hello@leminasecret.hu Panaszát szóban (személyesen/telefonon) vagy írásban jelentheti be ügyfélszolgálatunkon.

LeminaSecret Webáruház a szóbeli panaszt minden esetben kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ilyen és ehhez hasonló esetekben a Szolgáltató törekszik az igazságos és kompromisszumos megoldásra.

Amennyiben a Vásárló nem elégedett panaszának, reklamációjának orvoslásával, a panaszkezeléssel, illetve a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Vásárlónak átadja.

A továbbiakban az írásbeli, valamint a szóban tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 30 napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház köteles csatolni a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. Abban az esetben, ha Webáruház nem ért egyet a panasszal, elutasító álláspontját indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatni.

A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat. A Webáruház működésével kapcsolatban felmerült panasz esetén Vásárló jogosult a következő hivatalhoz fordulni:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 1088 Budapest, József körút 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Tel.: +36-1/459-4843
 1. Tájékoztató Békéltetői Testülethez fordulás lehetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy Ön a LeminaSecret Webáruházzal szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, g) a testület döntésére irányuló indítványt, h) a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu . A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ és elérhetőség itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek . Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy panasszal kapcsolatos észrevételeiket  2016. február 15-től  az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatják. Az Európai  Online Vitarendezési Platform honlapja itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Magyarországon az ún. online vitarendezési kapcsolattartó pont működtetését és feladatait a Budapesti Békéltető Testület látja el. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 13. Felhasználási feltételek elfogadása

A Webáruház használatával a Vásárló kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és azt a weboldal használatának feltételeként elfogadja. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatályos: 2021. július 26-tól